Djeci koja po prvi put nakon dugih godina provedenih u bolnicama pripremili smo poklone za njihov prvi odlazak na more.


  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 91